Vítejte v eshopu Milujeme-boty.cz
Menu

Nemáte žádné položky v košíku.

Podmínky společnosti Milujeme-boty.cz pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory.

1) Tyto podmínky doplňují a rozvádějí všeobecné obchodní podmínky společnosti Milujeme-boty.cz s.r.o., IČ 04463072, Albrechtická 92, 73542 Těrlicko (dále jen „společnost Milujeme-boty.cz“ či „prodávající“) platné a účinné od 1. 1. 2014, zejména pak ustanovení bodu V. zmíněných obchodních podmínek nazvaného Bezpečnost a ochrana informací a byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2) Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti Milujeme-boty.cz a jejich zákazníků (tito dále jen „kupující“). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých kupujících či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje společnosti Milujeme-boty.cz v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

3) Společnost Milujeme-boty.cz respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Společnost Milujeme-boty.cz využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jejich webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (kupující) a uživatele webových stránek prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám.

4) Společnost Milujeme-boty.cz používá 2 typy souborů cookies. Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání. Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či kupujícího

5) Pomocí technologie soborů cookies zjišťuje společnost Milujeme-boty.cz následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti Milujeme-boty.cz:

 • Adform - platnost trvlalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • DoubleClick - platnost trvlalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • Facebook - platnost trvlalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • Glami - platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • Google AdWords - platnost trvlalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • Google / Universal Analytics - platnost 6 měsíců. Funkce: sledovací, remarketingové
 • LiveChat - platnost trvalé. Funkce: esenciální, analytické, sledovací
 • OpenX - platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové, konverzní
 • Google / Universal Analytics - platnost 6 měsíců. Funkce: sledovací, remarketingové
 • Heureka- platnost trvalé. Funkce: sledovací, remarketingové
 • https_Enabled - platnost trvalé. Funkce: Essential
 • FPC product_viewed - platnost 30dnů. Funkce: Essential
 • php,phtml,php3 - platnost se může lišit. Funkce: Essential
 • https_enabled - platnost trvalé. Funkce: Essential

6) Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti Milujeme-boty.cz. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.

7) Uživatel webových stránek společnosti Milujeme-boty.cz je před návštěvou stránek www.milujeme-boty.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.

8) Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.

9) Společnost Milujeme-boty.cz si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah svých webových stránek jen těm kupujícím či uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.

10) Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů je jejich subjekt vždy informován o tom, které z těchto údajů společnost Milujeme-boty.cz potřebuje pro naplnění předmětu kupní smlouvy a jejichž poskytnutí je tedy povinné a které z těchto údajů jsou poskytnuty dobrovolně. Subjekt osobních údajů je také informován o podmínkách, za kterých jeho osobní údaje mohou být poskytnuty jiným osobám či orgánům.

11) V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se kupující i uživatelé mohou obrátit přímo na společnost Milujeme-boty.cz s.r.o., IČ 04463072, Albrechtická 92, 73542 Těrlicko, popřípadě na popřípadě elektronicky na emailové adrese info@milujeme-boty.cz.

12) Tyto podmínky pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory nabývají platnosti a účinnosti dne 24.5.2018